Bibliografia do artykułu Psychomotoryczny rozwój dziecka do 6 roku życia

1 Balejko A.: Jak usuwać wady wymowy. Białystok 1993

2 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Red. N. Wolański. Warszawa PWN 1979

3 Tamże

4 Żebrowska M.: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa 1995

5 Kopczyńska-Sikorska J.: Charakterystyka okresów rozwojowych. W: "Wychowanie w przedszkolu" nr 1/ 2000, s. 269 - 273

6 Tamże

7 Przetacznik – Gierowska M., Makiełło – Jarża G. : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa 1985, s. 108

8 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Red. M. Żebrowska. Warszawa PWN 1986

9 Dołęga Z: Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka. Katowice Uniwersytet Śląski 2003

10 Psychologia rozwojowa. Red. Bryant P. E., Colman A. M., Poznań Wyd. Zysk i S-ka 1997

11 Kornas-Biela D.: Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. W: Rocławski B.: Opieka logopedyczna od poczęcia. Uniwersytet Gdański Glottispol 1983

12 Przetacznik – Gierowska M., Makiełło – Jarża G., op. Cit.

13 Dołęga Z., op. Cit.

14 Vasta R., Haith M. M., Miller S. A.: Psychologia dziecka. Warszawa WSiP 1995

15 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży., op. Cit.

16 Vasta R., Haith M. M., Miller S. A, op. Cit.

17 Gruszczyk –Kolczyńska E., Zielińska E. : Dziecięca matematyka. Warszawa WSiP 1997

18 Słodowik-Racaj E.: O mowie dziecka. Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa 2000

19 Vasta R., Haith M. M., Miller S. A, op. Cit.

20 Słodowik-Racaj E., op. Cit